School met de Bijbel – Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem – Tel 0418-672466

School met de Bijbel

MR

MR

De M.R. is een bestuursbegeleidende instelling. De wet geeft de M.R. ofwel advies-, ofwel instemmingsrecht alvorens het bestuur een beslissing neemt over zaken van bestuurlijke aard. De M.R. houdt zich dus bezig met het beleid van de school en alles wat hieruit voortvloeit, zoals schoolplannen, formatie, personeelsbeleid, huisvesting en onderwijskundige zaken.

Per 1 augustus 2017 hebben zitting in de MR:
Teamgeleding:
mevr. G. Teeuw
mevr. A. Hoencamp – de Ridder, vz.

Oudergeleding:
dhr. P. Eckhardt
mevr. M. Logtenberg, secr.

Als u punten voor de MR-vergadering heeft, kunt u dit schriftelijk of mondeling doorgeven aan de voorzitter. 

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten