PCB De Ark – Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem – Tel 0418-672466

Ouderhulpraad

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij belangrijk. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij haar of zijn school en de leraar.

Doelstelling

De ouderhulpraad heeft als doelstelling de school in de ruimste zin te ondersteunen. Zij doet dit op verzoek bij zowel de uitvoering van het onderwijs als bij de uitvoering van na- en buitenschoolse activiteiten

  1. De ouderhulpraad bestaat uit ten hoogste 9 leden welke allen worden gekozen door en uit ouders. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school respecteren.
  2. Tot de taak van de ouderhulpraad behoren ondersteunende en uitvoerende taken. Het helpen vooral bij feestelijkheden en vieringen, vergaderingen en sommige speciale binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In de ouderraad hebben o.a. zitting:

mevr. L. Wijnen (voorzitter)
mevr. A.Steenbergen  (contactpersoon)

Helpen bij feestelijkheden en vieringen, vergaderingen, binnen-buitenschoolse activiteiten

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten