Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Uw kind kan op school tussen de middag blijven eten.  Het blijft dan onder toezicht van een aantal hiervoor geschoolde ouders. Hier zijn kosten aan verbonden. Voordat uw kind kan overblijven sluit u een overblijfcontract af. Daarmee ondertekent u het reglement voor akkoord. Het overblijfcontract en het reglement kunt u hieronder downloaden, waarna u het kunt printen en invullen. Na inlevering bij de contactpersoon mag uw kind overblijven.
Ook vindt u hieronder een tweetal protocollen. Dit zijn de bijlagen uit het TSO beleidsdocument. We beschrijven daarin ons handelen bij wangedrag van een leerling tijdens de TSO en wat we doen als we een leerling missen.

Klik hier voor het downloaden van het overblijfcontract en reglement.

Protocol bij vermissing

Protocol wangedrag
Twitter